JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta ở đao Kiếm Thần Vực Chơi Tiểu Hào

188 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đồng Nhân Cổ Đại Cổ Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2024
Số Chữ 235,908
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 767
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Ta ở đao Kiếm Thần Vực Chơi Tiểu Hào
Đã có 1 người đánh giá / Tổng đề cử

Quyển sách lại danh 《 đao kiếm thần vực sâu uyên 》

“Đại hào là công tác, tiểu hào là sinh hoạt.”

( ps: Đơn nữ chủ, vô hệ thống, nguyên sang nam nữ chủ, chỉ sử dụng đao kiếm thế giới quan, cốt truyện toàn bộ vì nguyên sang, cơ bản không đề cập nguyên tác nhân vật, chưa xem qua nguyên tác hoặc manga anime cũng không ảnh hưởng đọc thể nghiệm. )

Mới nhất
1 tuần trước
    Tổng đề cử 1
    Tuần 767
    Tháng 767
    loading
    loading