JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thiết Diện Tướng Công Cười Phu Lang

338 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đam Mỹ Cổ Đại Cổ Đại Đam Mỹ
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 612,647
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 206,939
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Thiết Diện Tướng Công Cười Phu Lang
Đã có 12 người đánh giá / Tổng đề cử

Một cái từ mạt thế xuyên qua lại đây anh hùng, một cái thiết huyết hung tàn hán tử, cố tình thích một cái mỗi ngày hỉ khí dương dương cười ca nhi, trong nhà không có hán tử không quan hệ, không phải có ta sao? Trong nhà không có hậu đại không quan hệ, chúng ta có thể sinh! Xanh mét chính là như vậy một cái bá đạo lại thiết huyết tướng công, đem lão trượng cột một nhà đều chiếu cố hảo, đại cữu ca đã trở lại cũng muốn cảm tạ hắn, huống chi, cười ca nhi là cái thực tốt phu lang.

Mới nhất
1 năm trước
    Tổng đề cử 12
    Tuần 432
    Tháng 282
    loading
    loading