JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đô Thị Thần Cấp Lựa Chọn Hệ Thống

181 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 7,143,351
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 178,899
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Đô Thị Thần Cấp Lựa Chọn Hệ Thống
Đã có 11 người đánh giá / Tổng đề cử
Phổ thông học sinh cấp ba thu được thần cấp lựa chọn hệ thống, từ đây lựa chọn liền có thể trở nên mạnh mẽ!

A? Phía trước có đại mỹ nữ cần giúp? Lựa chọn một: Tiến lên nâng phương tuyết.

Ban thưởng mị lực giá trị +5, phương tuyết độ thiện cảm +30.

Lựa chọn hai: Đưa cho phương tuyết một ly thức uống nóng.

Ban thưởng mị lực giá trị +5, phương tuyết độ thiện cảm 20.

Lựa chọn ba: Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta muốn hết!

Ban thưởng mị lực giá trị +15, phương tuyết độ thiện cảm 60, khen thưởng thêm kỹ năng: Tán gái kỹ xảo.

Đại gia tộc thiên tài đứng đầu phách lối cuồng vọng? Lựa chọn một: Hành hung đối phương, ban thưởng võ học cấp Thần ‘ Long Tượng Thần Công ’; Lựa chọn hai: Đánh tới đối phương tâm phục khẩu phục, ban thưởng kim sắc bảo rương một cái; Lựa chọn ba: Ta
    Tổng đề cử 11
    Tuần 528
    Tháng 2217
    loading
    loading