JavaScript is off. Please enable to view full site.

Gã Streamer Này Có Chút Bốc Đồng

77 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đô Thị
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 979,556
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 9,248
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Gã Streamer Này Có Chút Bốc Đồng
Đã có 6 người đánh giá / Tổng đề cử

Trần Vũ ở live stream tìm đường chết trên đường một đi không trở lại.
"Không sai, ta chính là cái kẻ điên, tất cả mọi người cho là như thế."

// đang ra 400c

    Tổng đề cử 0
    Tuần 330
    Tháng 346
    loading
    loading