JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon

234 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đồng Nhân
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 2,229,372
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 264,748
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon
Đã có 89 người đánh giá / Tổng đề cử

Cảm ơn Liên Minh trả lại thế giới Pokemon yên tĩnh tường hòa, bởi vì ta cái này Trainer "Tầng lớp thấp nhất", nhảy phản.

—— nguồn gốc từ "Tầng lớp thấp nhất" Trainer, nhà chăn nuôi Natsuhiko « tự thuật »
--------------------------------
Thời gian trước nguyên tác 8~10 năm.

Mới nhất
6 tháng trước
loading
loading