JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Lục

1058 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 3,402,135
Truyện Dịch 100%
Lượt xem: 958,502
Từ Khoá Cổ Điển Tiên Hiệp Cơ Trí Trọng Sinh
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Huyền Lục
Đã có 186 người đánh giá / Tổng đề cử

Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành.

Tu vi hóa ngược trở về thành phàm nhân. Nếm trải đủ đắng, cay, ngọt, bùi của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

. . .

Lưu ý: Qua 170 chương đầu mới được tính là nhập môn.

Mới nhất
1 năm trước
    Tổng đề cử 186
    Tuần 5734
    Tháng 5441
    loading
    loading