JavaScript is off. Please enable to view full site.

Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công Convert

14 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Ngôn Tình Nữ Hiệp
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 11,860,808
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 945,578
Từ Khoá dai chi mong dang cap nhat khoai xuyen: phao hoi nu phu muon phan cong conv khoai xuyen: phao hoi nu phu muon phan cong tang ngon tinh Nhiệt Huyết Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công Convert
Đã có 49 người đánh giá / Tổng đề cử
Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

P/S: khuyến cáo các đạo hữu nên đọc từ 300c trở đi, trước đó thật sự rất phế, sau thì sảng vô cùng ^^

❂❂❂ Những mức buff:
1 np = 3 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 10 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 15 chương
1 Thất Thải Châu = 15 chương
1 Kim Sa Châu = 20 chương
    Tổng đề cử 49
    Tuần 11
    Tháng 17316
    loading
    loading