JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lăng Thiên Chiến Tôn

331 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Huyền Ảo Dị Giới Xuyên Không
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 6,330,890
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 1,502,272
Từ Khoá dang cap nhat lang thien chien ton lang thien chien ton convert lang thien chien ton tangthuvien Nhay chuong len 1284 phong khinh duong tien hiep
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Lăng Thiên Chiến Tôn
Đã có 113 người đánh giá / Tổng đề cử
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Mới nhất
4 tháng trước
    Tổng đề cử 113
    Tuần 1330
    Tháng 787
    loading
    loading