JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tu Tiên Trở Về ở Vườn Trường

1827 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Hiện Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 2,632,294
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 246,906
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Tu Tiên Trở Về ở Vườn Trường
Đã có 14 người đánh giá / Tổng đề cử

Hắn là Tiên giới mạnh nhất tàn nhẫn người đại đế, đồng cấp Tiên Tôn đánh hoàn toàn không biết giận, hàng phục kim long đương tọa kỵ, Bạch Hổ thành miêu mễ, Chu Tước KFC, ngủ quá Cửu Thiên Huyền Nữ, ở lăng tiêu bảo điện múa thoát y……

Hiện tại trở về đô thị trở thành một người người thường dân giáo viên cùng các ngươi vô nghĩa, kia muội tử ngươi quần áo mặc tốt, ta là tới giáo các ngươi làm người!

    Tổng đề cử 14
    Tuần 14971
    Tháng 11213
    loading
    loading